Uprawa zbóż jarych i zbóż ozimych wiąże się z koniecznością właściwego nawożenia tychże roślin. Do przeprowadzenia tego typu zabiegu niezbędna jest wiedza o specyficznych wymaganiach zbóż (pod kątem gleby i składników, które należy im dostarczać). Odpowiednia wiedza pozwala na zastosowanie specjalnych preparatów, zapewniających obfite plony…

Nawożenie roślin ozimych

Do zbóż ozimych możemy zaliczyć pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, a także żyto ozime. Rośliny te mają zazwyczaj dość duże wymagania, co do nawodnienia gleby, a także co do panujących temperatur. Odpowiednie nawodnienie zbóż ozimych uchroni przed spadkiem plonów – ma to szczególne znaczenie od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło i kwitnienia. Nie bez znaczenia pozostają właściwe warunki atmosferyczne w ciągu roku – dość ciepła i pełna słońca jesień, która to wpływa na zwiększenie odporności roślin na mróz podczas zimy. Uprawy zbóż ozimych powinny być nawożone wapnem węglanowym lub tlenkowym, w szczególności, jeśli mamy do czynienia z dość kwaśnymi glebami. Jeśli gleby pod uprawy są ubogie w magnez, możemy stosować nawozy zawierające wapno magnezowe oraz nawozy zawierające potas i fosfor. Stosowanie tego typu nawozów zapewni roślinom odporność na zimowy mróz, ale również odporność na różnego rodzaju choroby i niedobory wody.

Nawożenie roślin jarych

Do zbóż jarych możemy natomiast zaliczyć jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, żyto jare, owies. Rośliny jare są wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury, szczególnie we wczesnym okresie swojego rozwoju. Zboża te są również wrażliwe na niedobór, ale i nadmiar wody. Rośliny jare mają dość słaby system korzeniowy – lepszemu ukorzenieniu sprzyja umiarkowana ilość wody w okresie kwitnienia. Wpływa to również na osiąganie lepszych plonów. Zboża jare uprawiane na kwaśnych glebach, muszą być nawożone specjalnymi środkami z wapnem węglanowym lub tlenkowym. Preparaty to powinny być wymieszane razem z kultywatorem, a następnie bezpośrednio zabronowane. Jeśli rośliny rosną na glebach ubogich w magnez, zalecane są nawozy potasowe oraz fosforowe. Do nawożenia zbóż jarych warto stosować również różnego rodzaju nawozy kompleksowe, po jesienną orkę czy pod wiosenne uprawki.

Nawożenie azotem

Pamiętaj, że nawożenie roślin azotem może oczywiście wpływać na poprawę masy plonów, ale należy unikać jego nadmiernego stosowania. Zbyt obfite nawożenie azotem może skutkować rozwojem różnych chorób roślin.