Nie ma z pewnością osoby, która nie zdawałaby sobie sprawy z tego, że w razie śmierci bliskiej osoby może liczyć na spadek. Czasami są to rzeczy materialne i niematerialne, które są sporo warte i faktycznie powiększają majątek osoby, która taki spadek otrzymuje. Jednak warto też wiedzieć, że czasami możemy w spadku otrzymać również długi, a to oznacza, że wówczas przed przyjęciem takiego spadku powinniśmy się naprawdę poważnie zastanowić. Nie mniej warto też mieć świadomość, że w określonych przypadkach może być tak, że otrzymamy również przedsiębiorstwo w spadku. Warto wcześniej sprawdzić w jakiej sytuacji możemy otrzymać takie przedsiębiorstwo w spadku, aby nie być zaskoczonym kiedy dojdzie do takiej sytuacji. Jeśli będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że może się tak zdarzyć, będziemy wówczas lepiej do tego wszystkiego przygotowani.

Najważniejsze informacje w przypadku przedsiębiorstwa w spadku

Najważniejszą informacją w tym wszystkim jest z pewnością ta, że jeśli mamy otrzymać przedsiębiorstwo w spadku, to tylko wówczas, jeśli mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, która jest prowadzona pod nazwiskiem właściciela. Wówczas razem z całym majątkiem, przejmujemy również takie przedsiębiorstwo. Tego typu rozwiązanie było niezbędne, zwłaszcza w sytuacji, gdy coraz więcej jest osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Kiedy taka osoba umiera, a jej firma jest wpisana do CEIDG, wówczas istnieje kontynuacja działania takiej firmy, właśnie poprzez rozwiązania powstałe w kontekście uzyskania przedsiębiorstwa w spadku. Takie rozwiązanie sprawia, że w firmie mogą zostać pracownicy, zostaje numer NIP, jak i mamy nadal ciągłość rozliczeń podatkowych. Co istotne, otrzymując przedsiębiorstwo w spadku, nadal możemy korzystać z wcześniejszych koncesji, zezwoleń, jak i obowiązują kontrakty handlowe, które zostały zawarte przez zmarłego właściciela.

Przedsiębiorstwo w spadku – o czym warto wiedzieć?

Jeśli to my jesteśmy właścicielami, to warto o wszystkim pomyśleć już z wyprzedzeniem, tak aby jeszcze za życia powołać zarząd sukcesyjny. On będzie się zajmował firmą od dnia śmierci, do momentu podziału spadku. Należy również pamiętać, że właścicielem przedsiębiorstwa w spadku może być spadkobierca ustawowy, windykacyjny lub wyznaczony testamentem. Może być to również małżonek przedsiębiorcy, gdy firma stanowiła w całości mienie współmałżonków i gdy posiadał on udział. Może to też być nabywca udziału w przedsiębiorstwie, czyli ktoś kto kupił ją bezpośrednio od spadkobiercy, po śmierci właściciela. Warto mieć świadomość, że obecnie po śmierci właściciela, jednoosobowa działalność gospodarcza, nie jest skazana na bankructwo.

Jeśli wszystko zostanie odpowiednio zorganizowane i przygotowane, to może się okazać, że nie będzie najmniejszego problemu, aby przedsiębiorstwo w spadku było przekazane, a to z kolei doprowadzi do tego, że cały czas będzie ono mogło działać na takich zasadach jak do tej pory. Dobrze jednak będzie, jeśli właściciel pomyśli o tym przed swoją śmiercią i utworzy odpowiedni zarząd, który będzie zajmował się firmą jak go zabraknie, a zanim dojdzie do wydzielenia spadkobiercy.